กฎหมายที่ไม่ว่าเพศไหนหรือใครก็แต่งงานกันได้ มีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะ

บอร์ด ความรัก,กฎหมายที่ไม่ว่าเพศไหนหรือใครก็แต่งงานกันได้มีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะ ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย Rosesexyอยากรู้ว่าทำไมหลายๆ ประเทศที่เขามีกม.แต่งงานให้ทุกคนได้เนี่ย ส่วนใหญ่เขาแก้ที่กม.เดิม หรือว่าเขาทำร่างกม.ใหม่ความสำคัญของกฎหมายนี้คือ ปัจจุบัน กฎหมายกำหนดให้เฉพาะหญิงกับชายเท่านั้นจดทะเบียนสมรสและได้รับสิทธิจากการเป็นคู่สมรส เช่น สิทธิในการรับสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การใช้สิทธิตัดสินใจแทนคู่สมรสกรณีได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงเพื่อให้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลคู่ชีวิต มีสิทธิในทรัพย์สินที่ร่วมกันสร้าง สามารถค้ำประกัน กู้เงินร่วมกันได้ การเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และสามารถแจ้งความแทนกันได้กรณีคู่ชีวิตถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บ การลงทุนร่วมกันในนามคู่สมรส การรับรองบุตรร่วมกันการเซ็นรับรองต่างๆในนามคู่สมรสเป็นต้นที่รู้มาอย่างฝรั่งเศสก็จะมีรูปแบบการจดทะเบียนหลายแบบเลย หรือบางประเทศก็ให้แค่จดทะเบียน สงวนการแต่งงานไว้ให้ใช้เฉพาะชายหญิง (แต่ก็ได้สิทธิเท่ากัน เพียงแต่การแต่งงานมันโยงไปที่ความศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา) มาคุยกันแลกเปลี่ยนกันค่ะ